PEREKESKUS

Perenõustamisel saab tuge erinevatel peresuhteid puudutavatel teemadel: paarisuhe, vanem-laps suhe, laste omavahelised suhted, suhted vanavanematega. Perenõustamisel õpitakse tundma oma peresüsteemi, sõnastatakse oma mõtteid ja tundeid … Jätka PEREKESKUS lugemist