PEREKESKUS

Perenõustamisel saab tuge erinevatel peresuhteid puudutavatel teemadel: paarisuhe, vanem-laps suhe, laste omavahelised suhted, suhted vanavanematega. Perenõustamisel õpitakse tundma oma peresüsteemi, sõnastatakse oma mõtteid ja tundeid ennast ja teist inimest austaval viisil, otsitakse üheskoos ressursse ja võimalusi, et tulla toime muutustega elus.

Perenõustaja Triin Simson tel. 56212357, e-post: simsontriin@gmail.com.