REIGI

EESTI EVANGEELSE LUTERLIKU KIRIKU REIGI JEESUSE KOGUDUS

Pihla küla, 92264 Hiiumaa vald, e-post reigi@dago.ee

Hooldajaõpetaja Hüllo-Kristjan Simson, tel. 5621 0324
Juhatuse esimees Merike Klein, tel. 513 5701, e-post me.klein@mail.ee
Juhatuse aseesimees/raamatupidaja Naima Kukkur, tel. 5662 5262, taalanaima@gmail.com
Organist Kristi Ugam, tel. 5665 4859

Arveldusarve: EE672200001120247331 Swedbank