MÄNSPÄE KABEL

Praegune Mänspäe kabel on oma koha peal kolmas. Esimese kabeli ehitamise aega pole täpselt teada. Arvatakse, et see võis olla umbes aastal 1689. Esimene kabel olla püstitatud tänutäheks Jumalale taani meremeeste poolt, kes merehädalistena Mänspäe randa pääsesid. Kabel ehitati purunenud laeva tükkidest ja paadi pooltest ning olla mahutanud ainult kümmekond inimest. Kui kaua esimene kabel püsis pole teada.

On kaks võimalust – teist kabelit hakati ehitama kas aastal 1764 või 1797. Mõlemad aastaarvud on praegusesse kabelisse jäädvustatud. Üks aastaarv on laevast säilinud pakul ja ja teine aastaarv on lõigatud torni talasse. Ka tornikell on daatumiga 1797. Teine kabel oli madal ja hämar õlgkatusega puitehitis, kuid siiski suurem ja kindlam kui esimene.

Mänspäe kabel 1922.a.

19. saj. esimesel poolel töötas kabeli juures sealtkandi üks esimesi lugemiskoole. Kuni 1866. aastani kuulus Mänspäe kabel Käina koguduse alla. Käina õpetajal oli kohustus käia vähemalt kord kuus kabelis jumalateenistusi pidamas. Muul ajal toimetas kabelis köster. 1867. aastast alates kuulub kabel Emmaste koguduse juurde, mis sellel aastal asutati.

Mänspäe praegune kabel on ehitatud Emmaste mõisahärra parun Hoiningen-Huene poolt 9. aprillil 1908.a. kinnitatud plaani järgi. Kabeli ehituskontrakt sõlmiti 1908. aasta 30. jürikuu päeval, ehitajaks ehitusmeister Toomas Koolmeister. Kabel pühitseti 26. oktoobril 1908.a. Emmaste Immanueli koguduse abikirikuks, kuid ehitustööd jätkusid. Võib oletada, et ehitus kestis 1912. aastani.