Postitused

Ülestõusmisaja 4. pühapäev Jubilate: “Jumala rahva koduigatsus”

Issand, + ava mu huuled
et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust
Jumal, tõtta mind päästma
Issand, rutta mulle appi
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen

+++

Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!
Öelge Jumalale: Kui kardetavad on Sinu teod!
Su suure väe pärast teesklevad Su vaenlased Su ees,
kõik ilmamaa kummardab Sind ja mängib Sulle kiitust, ta mängib kiitust Su nimele.
Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures.
Tema muudab mere kuivaks maaks; jalgsi minnakse läbi jõe; rõõmutsegem siis Temast!
Tema valitseb oma vägevuses igavesti, Ta silmad on valvel paganarahvaste üle; kangekaelsed ärgu tõstku endid kõrgeks!
Tänage, rahvad, meie Jumalat, kostku valjusti Tema kiitus!
Tema paneb elama meie hinge ega lase meie jalgu kõikuda.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen. Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!

Psalm 66:1,3-9

+++

Ma jätsin su maha üürikeseks hetkeks, aga ma kogun sind suure halastusega. Ülevoolavas vihas peitsin ma oma palge silmapilguks su eest, aga ma halastan su peale igavese heldusega, ütleb Issand, su lunastaja. Sest see on mul nagu Noa päevil, kui ma vandusin, et Noa veed enam ei ujuta maad: nõnda ma vannun, et ma ei ole sinule vihane ega sõitle sind. Mäed liiguvad ja künkad kõiguvad küll, aga minu heldus ei liigu su juurest ja minu rahuseadus ei kõigu, ütleb Issand, su halastaja.
See on Jumala Sõna
Tänu olgu Jumalale

Jesaja 54:7-10

+++

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel, keda te armastate, kuigi te ei ole teda näinud, kellesse te praegu teda nägemata ometi usute ja rõõmustate üliväga kirgastatud rõõmuga, kui te võtate vastu usu eesmärgi – oma hingede pääste.
See on Jumala Sõna
Tänu olgu Jumalale

1.Peetruse 1:3-9

+++

Jeesus ütles: Mina ei ole enam maailmas, kuid nemad on maailmas, ning mina tulen sinu juurde. Püha Isa, hoia neid oma nimes, mille sina andsid mulle, et nad oleksid üks nii nagu meie! Kui ma olin koos nendega, siis ma hoidsin neid sinu nimes, mille sina andsid mulle, ja varjasin neid ning ükski ei hukkunud neist peale hukatuse poja, et Kiri läheks täide. Nüüd aga tulen ma sinu juurde ja räägin just seda maailmas, et minu rõõm oleks täielikult neis enestes. Mina olen andnud neile sinu sõna ning maailm on vihanud neid, sest nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Nemad ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole maailmast. Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde!
See on püha evangeelium
Kiitus olgu Sulle, Kristus

Johannese 17:11–17

+++

Kristus on surnuist ülestõusnud!

Ülestõusmisaja neljas pühapäev kannab ladina keelset nime jubilate. Oleme selle sõna ka oma keelde üle võtnud. Eesti keeles ütleme juubeldage. Pühapäeva nimetus tuleb päeva psalmist, mis algab üleskutsega: Hõisake Jumalale, kõik ilmamaa!

Jumal on kinkinud meile, kristlastele, suure rõõmuallika – evangeeliumi. Rõõmuallika, mis ülendab ja kosutab meie südant ka kõige raskematel hetkedel, kõige suuremates kannatustes. Meil on alati lootust. Kristus on surnuist ülestõusnud! Me ei ole enam patu tõttu mõistetud surma. Me ei ole surmaminejad, vaid oleme teel Jumala, meie Isa juurde – teel Tema armastuse rüppe (vt. Lk 15:20). Me oleme teel sinna, kust kõik on alguse saanud. Me oleme teel Olemisse. Tõelisse ja igavesse koju. Koju, kus saab täielikult rahuldatud meie kõigi südameis pakitsev koduigatsus, mida ei suuda rahuldada ükski maine kodu.

Pühapäeva sõnum on meie kirikukalendris võetud kokku kolme sõnasse – Jumala rahva koduigatsus. See ei tähenda, et kristlane peaks ootama suure igatsusega oma ajalikku surma, et pääseda siit hädaorust taevasesse koju. Kodu pole ainult koht, kodu on eelkõige need, kes seal elavad – meie lähedased. Jumala rahva koduigatsus – see tähendab, et igatseme üha täiuslikumat suhet ja sidet, üha täielikumat osadust oma Jumalaga. Et seda saavutada, tuleb meil kohe surra – surra iseendale, et elada Temale. Temale, kes meie eest on surnud ja ülestõusnud. Meie kodu on seal, kus on meie süda.

Mitte juhuslikult ei raja Issand oma sidet meiega usule. Usk Jumalasse – see on meie isiklik seotus Kristusega. Kristlane ei saa olla kõrvaltvaatajana. Usk puudutab kogu meie elu ja tõekspidamisi. Siia on kaasatud meie mõistus, tahe, tunded. Jeesus ei ole mingi ammuelanud tark õpetaja. Jeesus on Tõde. Temasse uskumine, see tähendab nõustumist Tõega – Tõe omaksvõtmist. Absurd on väita – ma olen kristlane, kuid ei usu seda, mida Piibel Jeesusest räägib, mida Kirik õpetab. See oleks sama kui väita – ma olen Tõe jünger, kuid ei usu, et Tõde on olemas.

Maailm on täis inimesi, kes usuvad kõiksugu horoskoopide koostajaid, selgeltnägijaid ja ennustajaid. Need ajavad igasugu umbluud suust välja, kuid uskujad ei küsi mingeid tõendeid või tõestusi ja see ei tekita ka enamuses inimestes probleeme. Ei ärrita kui seda kõike ka avalikult propageeritakse. Kui aga kuulutatakse Kristust hakkab inimene ühtäkki kartma ja tema meel läheb pahaseks. Miks Kristust kardetakse, põlatakse, naeruvääristatakse? Eks ikka seetõttu, et Tõde on valus kuulata. Veel raskem on Tõde vastu võtta, Tõega nõustuda. Jumala lähedus on paljudele inimesele hirmutav, sest see paljastab, et mina ei olegi jumal, et mina ei olegi A ja O, et mina ei olegi kõige algus ja ots, vaid kõigest patune inimene, kel pole mingit lootust ilma Jumala armuta.

Jeesus palvetab: Ma ei palu, et sa võtaksid nad ära maailmast, vaid et sa hoiaksid neid kurja eest. Pühitse neid tões: sinu sõna on tõde! Kuri, mis Jeesuse järgijaid siin ilmas vast kõige enam ohustab, ei ole mitte selles, et meid Kristuse pärast taga kiusatakse või laimatakse. Vastupidi, selle kohta ütleb Jeesus mäejutluses: Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse, sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugust kurja räägitakse (Mt 5:10-11). Kõige suurem ja ohtlikum kurjus aga peitub selles kui koguduselt tahetakse ära võtta Jumala Sõna, seda inimlike soovide ja ihade järgi väänates ja tühiseks tehes. Sest puhas ja selge Jumala Sõna on relv – vahedam kui kaheterane mõõk (Hb 4:12) – mida maailm kardab ja vihkab, sest see teeb avalikuks maailma patu. Aga samas avab ka kõigile tee patust vabanemiseks.

Tõesti, Ta on ülestõusnud!

+++

Me palume Sind, Issand, kõigeväeline Jumal, Sinu püha Kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et Sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni –
Issand heida armu
Me palume Sind piiskoppide, teiste vaimulike ja koguduste eest, et Sa neid armuga õnnistaksid ega laseks neil väsida Sinu Sõna kuulutamise töös –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi rahutute ja hirmunute eest, et Sa nende peale halastaksid, neile hingerahu ja meelekindlust kingiksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kogu inimkonna eest, et Sa meid valgustaksid ja näitaksid õiget teed kriisist väljumiseks –
Issand heida armu
Me palume Sind kõikide arstide ja meditsiinitöötajate eest, et Sa neid aitaksid, neile tarkust ja jõudu annaksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi haigete eest, et Sa neid tervendaksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi surijate ja igavikku lahkunute eest, et Su arm neid päästaks ja neid lunastaks –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi valitsuste ja ametikandjate eest, kes seda kriisi lahendavad, et Sa neile arukust ja kannatlikkust annaksid ning neid õigetele otsustele juhataksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi kristlaste eest, et Sa meid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane –
Issand heida armu

Jumal, meie taevane Isa, valgusta meid oma tõe säraga, kui me eksleme pimeduses. Juhi meid oma teel ja aita pärale jõuda igavesse ellu, mida oled omadele tõotanud. Täida meid rõõmuga, mida maailm ei suuda anda. Kuule meid Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Tema nimel palume:
Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen

+++

Kristus on ülestõusnud! Halleluuja!
Tõesti, Ta on ülestõusnud! Halleluuja!
Issand + õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast
ja juhtigu igavesse ellu
Aamen