Ülestõusmisaja 3. pühapäev Misericordia Domini: “Hea Karjane”

Issand, + ava mu huuled
et mu suu kuulutaks Sinu kiidetavust
Jumal, tõtta mind päästma
Issand, rutta mulle appi
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen

+++

Issanda heldus täidab maa. Issanda sõnaga on tehtud taevad.
Issand on mu karjane, mul pole millestki puudust.
Haljale aasale paneb Ta mind lebama, hingamisveele saadab Ta mind;
Tema kosutab mu hinge.
Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast.
Ka kui ma kõnniksin pimedas orus, ei karda ma kurja, sest Sina oled minuga;
Su karjasekepp ja Su sau, need trööstivad mind.
Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all;
Sa võiad mu pead õliga, mu karikas on pilgeni täis.
Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Issanda kotta eluajaks.
Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
Nõnda kui alguses oli, nüüdki on ja jääb igavesest ajast igavesti. Aamen
Issanda heldus täidab maa. Issanda sõnaga on tehtud taevad

Psalm 33:5-5; psalm 23

+++

Häda karjaseile, kes hukkavad ja pillutavad mu karjamaa lambaid, ütleb Issand! Seepärast ütleb Issand, Iisraeli Jumal, karjaste kohta, kes karjatavad mu rahvast, nõnda: Te olete mu lambad pillutanud ja ära ajanud ega ole vaadanud nende järele. Vaata, ma nuhtlen teid teie pahategude pärast, ütleb Issand. Ja ma ise kogun oma lammaste jäägi kõigist maadest, kuhu ma olen nad ajanud, ja toon nad tagasi nende karjamaale; nad on siis viljakad ja neid saab palju. Ja ma sean neile karjased ning nood karjatavad neid; siis nad enam ei ehmu ega karda, ja ühtegi neist ei jää vajaka, ütleb Issand.
See on Jumala Sõna
Tänu olgu Jumalale

Jeremija 23:1–4

+++

Vanemaid teie seas ma kutsun nüüd üles kui kaasvanem ja Kristuse kannatuste tunnistaja ning ühtlasi osaline tulevases kirkuses selle ilmumisel: hoidke teile hoida antud Jumala karja, mitte sunni pärast, vaid vabatahtlikult Jumala meele järgi, mitte häbiväärses kasuahnuses, vaid andunult, mitte nagu isandad liisuosa üle, vaid olles karjale eeskujuks. Ning siis kui Ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja.
See on Jumala Sõna
Tänu olgu Jumalale

1. Peetruse 5:1–4

+++

Kui nad nüüd olid einet võtnud, ütles Jeesus Siimon Peetrusele: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind rohkem kui need?” Peetrus ütles talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: „Sööda mu tallesid!” Tema ütles talle veel teist korda: „Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind?” Ta vastas talle: „Jah, Issand, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: „Hoia mu lambaid kui karjane!” Tema ütles talle kolmandat korda: „Siimon, Johannese poeg, kas ma olen sulle armas?” Peetrus jäi kurvaks, et Jeesus küsis temalt kolmandat korda: „Kas ma olen sulle armas?” Ja ta ütles temale: „Issand, sina tead kõik, sina tead, et sa oled mulle armas.” Jeesus ütles talle: „Sööda mu lambaid! Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ning läksid, kuhu sa tahtsid, aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind, kuhu sa ei taha.” Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumalat austama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle: „Järgne mulle!”
See on püha evangeelium
Kiitus olgu Sulle, Kristus

Johannese 21:15–19

+++

Kristus on surnuist ülestõusnud!

Issanda heldus täidab maa – need psalmisõnad juhatavad sisse ülestõusmisaja 3. pühapäeva ja nädala. Siit ka pühapäeva ladinakeelne nimi – misericordia Domini – Issanda helduse, Issanda halastuse meenutamise pühapäev. Misericordia on ladinakeelne liitsõna, milles kokku liidetud kaks poolt. Miseria tähendab viletsust ja häda. Cor on maakeeli süda. Seega tähendab misericordia sõna-sõnalt oma südame avamist viletsusele ja hädale.

Heebrakeelne sõna hesed, mida siinkohal originaalkeeles kasutatakse, on veelgi sügavama tähendusega. Sisuliselt tähendab see sõna, et tehakse midagi, mis on üle ja rohkem kui kohustuslik, rohkem kui tegijalt oodatakse. Seda sõna kasutab Vana Testament väljendamaks Jumala armastust ja halastust, lepingutõotusele kindlaksjäämist. Armastust, mis jääb truuks ka siis, kui vastaspool on truudusetu. Lojaaalsust, mis jääb ustavaks ka siis kui vastaspool on reetlik. Mõeldes Jeesuse kannatusele ja ristisurmale meie pattude eest, tuleb meil siira ja vaga imetlusega tunnistada – Kristus on Jumala hesed, Kristus on Jumala misericordia.

Jeesus küsis Peetruselt: Siimon, Johannese poeg, kas sa armastad mind? Küsis kolm korda järjest. Peetrus jäi kurvaks. Ta mõistab, mis vahe on Jumala Sõnal ja inimese sõnal. Jumala tõotustel ja inimese tõotustel. Jumala ustavusel ja inimlikul ustavusel. Talle tuleb meelde, kuidas ta Jeesusele tõotas: Ma annan oma elu sinu eest. (Jh 13:37) Ma olen valmis minema sinuga niihästi vangi kui surma! (Lk 22:33) Kui ka kõik taganevad sinust, ei tagane mina eluilmaski! (Mt 26:33) Ja talle tuleb meelde, mida ta tegelikult tegi ja ütles. Ma ei tunne seda inimest! (Mt 26:72) Eks sinagi ole üks tema jüngreid?Ei ole. (Jh 18:25)

Nii palju siis inimlikust usukindlusest ja ustavusest. Usukindlusest, mis ehitatud meie enda tunnetele, meie usule iseendasse ja iseendast. Mõelgem Peetrusele, enne kui hakkame rääkima usukindlusest. Mõelgem sellele enne kui hakkame kiitlema “oma usuga”.

Kindel on vaid see usk, mis toetub Jumala Sõnale – Jumala tõotustele. Ja õige vaid see enesehinnang, milleni Peetrus läbi selle langemise jõudis: Issand, sina tead kõik.

Jah, tõestiJumal tunneb meid läbi ja lõhki. Tema teab ka seda, et kõige paremini oleme me võimelised õppima oma vigadest ja läbikukkumistest – oma kogemustest. Jeesuse sõnu – Järgne mulle! – hakkame tõsiselt võtma ja usaldama alles seejärel kui oleme kogenud iseenda tarkuse ja õiguse, iseenda suurte plaanide ja pingutuste jõuetust ja nõtrust.

Kes aga kiidelda tahab – kiitlemisvajadus on meis kõigis – siis ainus, millega tõesti tasub kiidelda, on Jumala armastuse suurus, Tema jäägitu halastus, Tema sõnulseletamatu ustavus, Tema misericordia, Tema hesed.

Tõesti, Ta on ülestõusnud! Halleluuja!

+++

Me palume Sind, Issand, kõigeväeline Jumal, Sinu püha Kiriku eest kõigis paigus ilma peal, et Sa teda kaitseksid ja varjaksid kuni päevade lõpuni –
Issand heida armu
Me palume Sind piiskoppide, teiste vaimulike ja koguduste eest, et Sa neid armuga õnnistaksid ega laseks neil väsida Sinu Sõna kuulutamise töös –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi rahutute ja hirmunute eest, et Sa nende peale halastaksid, neile hingerahu ja meelekindlust kingiksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kogu inimkonna eest, et Sa meid valgustaksid ja näitaksid õiget teed kriisist väljumiseks –
Issand heida armu
Me palume Sind kõikide arstide ja meditsiinitöötajate eest, et Sa neid aitaksid, neile tarkust ja jõudu annaksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi haigete eest, et Sa neid tervendaksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi surijate ja igavikku lahkunute eest, et Su arm neid päästaks ja neid lunastaks –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi valitsuste ja ametikandjate eest, kes seda kriisi lahendavad, et Sa neile arukust ja kannatlikkust annaksid ning neid õigetele otsustele juhataksid –
Issand heida armu
Me palume Sind kõigi kristlaste eest, et Sa meid ühendaksid, et oleks üks kari ja üks karjane –
Issand heida armu

Armuline Jumal, halastaja Isa, Jeesuses Kristuses annad Sa meile Hea Karjase, kes juhib meid Sinu teedel ja kogub Sinu rahvaks. Me palume Sind, toida, kaitse ja tervenda meid ning hoia alati Sinu osaduses. Jeesuse Kristuse, Sinu Poja, meie Issanda läbi. Tema nimel palume:
Meie Isa, kes Sa oled taevas. Pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen

+++

Kristus on ülestõusnud! Halleluuja!
Tõesti, Ta on ülestõusnud! Halleluuja!
Issand + õnnistagu meid, hoidku meid kõigest kurjast
ja juhtigu igavesse ellu
Aamen