Armsad koguduse liikmed Hiiumaal

Kui vajad pihti ja armulauda või on vaja läbi viia ristimist või matusetalitust helista julgesti koguduse õpetaja
Kristjan Simsonile
tel. 56 210 324 või kirjuta kristjan@dago.ee

Kui vajad abi toidu ja ravimite kojutoimetamisel või eestpalvet helista julgesti diakon
Triin Simsonile
tel. 56 212 357 või kirjuta triin@dago.ee

Kui vajad hingehoidlikku vestlust helista julgesti hingehoidja
Kristiina Rootsile
tel. 58 228 880 või kirjuta rootskristiina@gmail.com

Ristimised ja laulatused laiemas pere- ja suguvõsaringis on soovitatav edasi lükata eriolukorra lõppemiseni

Õnnistagu ja hoidku teid Kõigeväeline Jumal!